SHPËRNDAJE

Jeta e shëndetëshme është parandalues i shumë sëmundjeve.

Mbi 30% te sëmundjeve onkologjike mund të parandalohen me jetë të shëndetëshme

Sot në Pejë me Ligën Italiano-Kosovare, për luftë kundër kancerit, në promovim të jetës së shëndetëshme.

Me lehtë të parandalosh se sa të shërosh.