SHPËRNDAJE
Qeveria e Kosovës, ka ndarë mjetet për Shoqatën e Invalidëve të Luftës së UÇK-së për rregullimin e protezave mbi 400 mijë euro.
Po ashtu qeveria për të njëjtën shoqatë ka ndarë mjete financiare në vlerë prej 50 mije euro për rehabilitimin e invalidëve të UÇK-së.