SHPËRNDAJE
Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili nuk ka pritur gjatë për të marrë vendime që lidhen me punën e institucioneve shëndetësore. Ai ka iniciuar sot emërimin e bordit dhe ka kërkuar nga institucionet shëndetësore që emrat për bord t’i sjellin brenda javës.

Kjo është bërë e ditur nga një komunikate ë ministrisë.

“Me qëllim të reformave në sektorin e shëndetësisë, zbatimit të ligjshmërisë, funksionimit normal dhe sa më profesional të institucioneve shëndetësore, dhe duke u bazuar në kompetencat e tij ligjore, Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, ka iniciuar sot krijimin e Bordit të ri Drejtues të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK)”, thuhet në komunikatë.

Ministri Ismaili, thekson se për realizimin e këtij synimi duhen institucione që punojnë dhe funksionojnë në bazë të ligjit, e mbi të gjitha për të adresuar brengat e qytetarëve për shërbime shëndetësore të cilësisë së lartë dhe trajtim të barabartë. Ai thekson se mandati i Bordit Drejtues të SHSKUK-së, i cili kishte pasur mandat tre vjeçar ka përfunduar me datën 28 janar 2017 dhe si rrjedhojë “funksionimi i mëtejmë i kësaj trupe pa mandat dhe me strukturë të pakompletuar, reflekton negativisht edhe në mirëfunksionimin e vet SHSKUK-së dhe politikave shëndetësore në mbarë vendin”.

Në komunikatë theksohet se “si asnjë herë më parë, Ministria e Shëndetësisë është e orientuar drejt zbatimit të reformave, rritjes se transparencës dhe llogaridhënies, fuqizimit dhe profesionalizimit të këtij sektori”.

Sipas Ligjit për Shëndetësi, Bordi Drejtues i SHSKUK-së emërohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozim të Ministrit të Shëndetësisë dhe në përbërjen e tij duhet të ketë: Një përfaqësues nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës; Një përfaqësues nga Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës; Një përfaqësues nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike; Një përfaqësues nga Spitalet Rajonale, në bazë të rotacionit dhe përmbushjes së indikatorëve të kualitetit të shërbimeve shëndetësore; Një përfaqësues nga shërbimet e Kujdesit Parësor Shëndetësor, në bazë të propozimit të Asociacionit të Komunave të Republikës së Kosovës; Një  përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë; dhe Një ekspert të menaxhmentit shëndetësor, me kualifikime të larta profesionale dhe shkencore, i zgjedhur në bazë të konkursit publik.