SHPËRNDAJE

Euro po zhvlerësohet me shpejtësi në tregun vendas. Sot, një euro këmbehej me 132.28 lekë, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Kursi zyrtar i këmbimit (“fiksi”) llogaritet sipas Udhëzimit “Mbi mënyrën e llogaritjes së “fiksit” të kursit të këmbimit të lekut, në Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendim të Këshillit Mbikqyrës, Nr.66, datë 30.08.2006.

Ja kursi zyrtar i këmbimit të monedhave të huaja përkundrejt monedhës vendase LEK. Shikoni tabelën!