SHPËRNDAJE

Ma #nderkombetari ne vend dhe gjetiu 😄. Permes studimit ne Universum, ke mundesi me studiu per nje semester ne 22 shtete dhe 82 universitete Evropiane, me burse te plote prej mbi 6000 euro (per semester) nga #Erasmus+.

Ku tjetër, pos në Universum College.

Alejtin Berisha