SHPËRNDAJE

Rreth 100 milionë qytetarë në Bashkimin Evropian u përballën me rrezikun e varfërisë vitin e kaluar.

Zyra Evropiane e Statistikave (Eurostat) ka publikuar të dhëna për qytetarët që jetojnë në rrezik nga varfëria ose përjashtimi social në vendet e BE-së në vitin 2020.

Sipas kësaj 21.9 për qind e qytetarëve në BE u përballën me rrezikun e varfërisë ose përjashtimit social vitin e kaluar ndërsa gjithsej 96.5 milionë qytetarë në vendet e BE-së jetonin në kufirin e varfërisë.

Vendet me përqindjen më të lartë të qytetarëve që jetojnë në kufirin e varfërisë janë Rumania (35.8 për qind), Bullgaria (33.6 për qind), Greqia (27.5 për qind) dhe Spanja (27 për qind).

Vendet me varfërinë më të ulët ose shkallën e përjashtimit social ishin Çekia me 11.5 për qind, Sllovakia me 13.8 për qind, Sllovenia me 14.3 për qind dhe Holanda me 15.8 për qind.

Shkalla e varfërisë në fjalë u regjistrua si 22.5 për qind në Gjermani, 18.9 për qind në Francë dhe 20.4 për qind në Belgjikë.