SHPËRNDAJE

Marilo Meta: Zhvillimi profesional i rinisë shqiptare

Intervistoi E. B., Nju Jork

Cili ishte qëllimi i konferencës Albanian Dreamin 2021?

Marilo Meta: Albanian Dreamin u organizua në Tiranë me 22 Maj 2021 për vitin e dytë rradhazi me një vizion të përbashkëtqë është fuqizohen rinjtë programet Salesforce nëpërmjet bashkëpunimit, edukimit, rrjetëzimit dhe ndarjen e njohurive për përmirësuar forcën punëtore dheprofesionalizmin vend.

Cilat ishin temat kryesore u trajtuan?

Marilo Meta: Për ti sherbyer qëllimit të kësaj konference u adresuan temat e Inovacionit të Teknologjise Globale, si:  Njëhyrje të përgjithshme rreth Salesforce; Çfarë është SistemiCRM?, etj. Gjithashtu pjesmarrësit u njohën me aplikacioninOrgChecki cili është një aplikacion i Salesforce iinstalueshëm dhe i lehtë për t’u përdorur për të gjithë personatqë duan të  analizojnë shpejtë organizatën dhe borxhin teknik tëorganizatës apo biznesit. Një tjetër temë trajtoj, Ç’farë është jesh një konsulent i nivelit lartë për Salesforce – duke punuar projekte shumëfishta ndërsa kupton dhe zgjidh problemet e Biznesit. Rendesi dhe interes të vecantë patën dhe temat si: PseInteligjenca Emocionale është e rëndesishme për Lidershipindhe vitale në Botën e Teknologjisë, Trajtimi i disa nga Aftësivekryesore marketingut dixhital për arritur suksesin karrierë dhe biznes.

A mendon se e arritët misionin me këtë konferencë?

Marilo Meta: Me modesti besojmë që kemi arritur tëorganizojmë një Konferencë të frytshme duke sjellë shembujsuksesi dhe eksperienca nga ekspertë të fushës, kombëtare dheNdërkombëtarë për të kontribuar dhe për të qënë shtyse përindividët e rinj zhvillojnë aftësitë e tyre personale dheprofesionale përmes punës mjedisin ndërkombëtar.

A mund përmendi disa nga organizatorët dhebashkëpunuesit për realizimin me sukses konferencës?  

Marilo Meta: Mbështetësi jonë kryesor në realizimin e këtijeventi është kompania Amerikane Salesforce, dhe dëshirojmë tëshprehim mirënjohjen tonë, pa të cilët do të ishte e pamundurrealizimi i kësaj konference. Kontribut të vecantë u atribohetfolësve të ftuar për kohën, mendimet dhe eskperiencat e tyre qëndanë me ne dhe të gjithë pjesmarrësit. Por jo më pak irëndësishëm është kontributi i artistëve që ishin të ftuar duke e bërë konferencën edhe më interesante.

Cilët nga mysafirët e ftuar do veçonit nga konferenca?

Marilo Meta: Të gjithë mysafirët tanë patën një peshë tepër tëvecantë, përkatësisht: Anila Bashllari, Sudha Sundaraman, Ina Qato, Senada Mehmeti, Enkelejda Hoxha, Hurma Vasku, Sara Sali, Vincent Finet, Erion Nako, Oltion Osmani, QendrimHoxha, Houssam Saoudy,Gaurav Kheterpal, Dorian Kane,KlevisDelibashi, Rei Gjata. Ato sollën një diversitet tematikash dhemesazhe edukuese për të rinjtë.

Do të doja të citoja këtu mesazhin përmbyllës që folësi Mr.Reanto Civili ndau me ne: Në botën dixhitale që po jetojmë, marketingu ka rëndësi si kurrë më parë për të arritur sukses. Kjodo të thotë se marketerët me këto aftësi kanë më shumë vlerësepse janë vendimtarë për suksesin e Biznesit. Sado te bukur ta kesh dizajnin apo website-n tënd, nëse fjalet që lexojmë nukkanë ndikim tek ne, dëshira bie. E kur deshira dhe interesi bien, bien edhe shitjet”.

Si u prit kjo konferencë nga rinjtë? Sa pjesëmarrës kishtedhe ku u realizua?

Marilo Meta: Konferenca u prit me shumë interes nga te rinjtë. Këtë e tregon dhe numri i lartë i pjesmarrësve, me një audience prej 250 Persona të cilët e ndoqën eventin online dhe 80 personishin të pranishëm fizikisht. Eventi u mbajtTe Stela Resort nëTiranë, një ndër ambjentet me kapacitet më të lartë në Tiranë, me qëllim   respektimin e masave anti-kovid.

Çfarë roli mendon se luan kjo konferencë edukimin dhetrajnimin professional rinisë shqiptare?

Marilo Meta: Ne mendojmë që kjo Konferencë luan një rolthelbesor në ardhjen në ndihmë për individët e rinj për realizuar potencialin e tyre si dhe për punuar me potencialin e rinjve. Githashtu konferenca ndihmon për t’i dhënë çdo riunjë mundësi bëhet një udhëheqës dhe krijues i ndryshimeve komunitetin e tij / saj. Me shpresë për jetuar botën ku rinjtë e gjeneratës së re do zbatojnë aftësitë e ndryshimit për zgjidhur problemet komplekse shoqërive tona.

Si mund ta krahasoni këtë konferencë me vitin e kaluar? Po me organizatat motra rajon?  

Marilo Meta: Të gjithë jemi të vetëdijshëm që ky vit ishte plot sfida, risi dhe vështirësi për shkak të situatës që u gjend e gjithebota, me Covid-19. Edhe pse tashmë do ta risillnim për herë tëdytë këtë lloj eventi ndërkombëtar për ne do të ishte një përvojëe re duke qënë se audienca më e madhe do të na ndiqte online. Shumë të interesuar nga vende të tjera të globit kishin shprehurdëshirën për të qënë  prezent në konferencë sikundër në vitin2020 ku patëm me shumë se 300 të ftuar fizikisht, por për shkaktë kufizimeve në levizje kjo nuk u bë e mundur.

Persa i perket organizatave simotra në rajon, Kosova në datën 5 Qershor do të mbaje për herë të parë Konferencën Kosovo Dreamin’ 2021. Shpresojmë të jemi një shembull dhe ogur imbarë në vazhdim për suksesin e ardhshëm.

Me çfarë planesh apo aktivitete tjera po merreni tani?

Marilo Meta: Jemi në përgatitje e sipër për organizimin e eventit tonë të rradhës LEAP IN Conference e cila do të mbahetnë vjeshtë.

Gjithashtu jemi pjesë e disa projekteve ndër cilat mund permendim OGP Local ku bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës do mundohemi arrijmë qëllimin e projektit për njëBashki transparente dhe me afër qytetarëve saj.

Projekte tjera përfshijnë fushën e IT, Fuqizimin e femrave, Balancën gjinore, Leadership-in, sipërmarrjen, etj.