SHPËRNDAJE

Google Voice, pavarësisht se është shumë i dobishëm dhe popullor, shpesh anashkalohet kur bëhet fjalë për përmirësimet.

Kjo është arsyeja pse njoftimi që Google pati këtë javë është edhe më interesant. Kompania po zgjeron Google Voice me disa veçori të rëndësishme të personalizimit të thirrjeve, të cilat i lejojnë përdoruesit të personalizojnë shërbimin për t’iu përshtatur më së miri nevojave të tyre.

Google njoftoi politika të reja të personalizuara më 21 dhjetor. Vihet re se opsionet shtesë do të çaktivizohen si parazgjedhje dhe përdoruesit përfundimtarë mund t’i aktivizojnë dhe t’i vendosin në menynë Settings e Google Voice. Veçoritë e reja janë tashmë të disponueshme për të gjithë përdoruesit.

Google Voice tani mbështet përcjelljen e thirrjeve të marra nga kontakte të caktuara që dërgohen në numrin e telefonit të lidhur me llogarinë; Përndryshe, telefonatat nga këto kontakte mund të caktohen gjithashtu që të përcillen automatikisht te posta zanore.

Përdoruesit mund të konfigurojnë Google Voice për të kontrolluar automatikisht thirrjet e marra nga kontakte specifike dhe, në rastet kur telefonatat shkojnë te posta zanore, përdoruesit kanë mundësinë të konfigurojnë më shumë përshëndetje të postës zanore për telefonues të ndryshëm.

Gjithashtu, përdoruesit që kanë shumë kontakte mund të vendosin rregulla të personalizuara që zbatohen për grupe të tëra telefonuesish, jo për secilin kontakt individualisht.

Google Voice është i disponueshëm në PC, platformat Android, iOS dhe iPad.